Januar 2018: Indsats i forhold til læsning på Højby Skole

Efter at vi har haft arbejdet med en intern indsats både angående læse- og skrivestrategier og angående klasseledelse og skolekultur i indskoling er min læsevejlederkollega og jeg blevet inviteret til at fremlægge for såvel skoleledere og læsevejledere i kommunen.

Vi berettede om vores tilgang til arbejdet, som har vist sig i en væsentlig fremgang i skolens resultater i de nationale test i læsning 2. klasse.

Da oplægget var til intern brug i kommunen, er det ikke vedlagt her. Jeg vil dog i punktform fremhæve vores hovedpunkter:

 • Felter , som vi har været opmærksomme på
  • Resultater i Nationale test
  • Mulighed for ro til læring i klasserne
  • Mulighed for fælles tænkning ang afkodning blandt indskolingens dansklærere
 • Fordeling af opgaver mellem to læsevejledere
  •  Indskoling – læsefokus
  • Resten af skolen – ordblinde og løbende problematikker
 • Læringskultur i indskolingen
  • Fælles projekt for alle indskolingslærere
 • Målrettet og massiv deltagelse i indskolingens danskklasser
  • Undervisning
  • Vejledning
  • Strategi
 • Samarbejde med børnehusene ang. sprog som forudsætning for læsestart

 

Posted in Nyeste indlæg | Leave a comment

22/9-2017 – MinUddannelse – min praksis

Oplæg om min anvendelse af “MinUddannelse” i indskolingen. Introduktion til skolerne i Stige og Lumby.

Mit oplæg på dagen: MinUddannelse

Posted in Nyeste indlæg | Leave a comment

24/4-17: Bliv klogere på dit barns første læsning

Dagens slides2017 – 24-04 – Begynderlæsning – Tarup bib


Jeg er blevet inviteret til Tarup Bibliotek for at fortælle om den tidlige læseindlæring, så forældre kan blive klogere på, hvordan de bedst muligt hjælper deres barn godt på vej.

Bibliotekets beskrivelse af foredraget er følgende:

Denne aften kan du blive klogere på dit barns første læsning, når læsevejleder Iben Brink Haahr fra Højby skole holder foredrag om begynderlæsning. Her vil hun komme ind på forskellige Læsefaser og egnede materialer til disse.

Hun taler og forklarer også om de måske for mange lidt diffuse betegnelser: lix, let og lus.

Iben fortæller også om apps, der kan understøtte den første læsning samt om mulighederne for hjælp til børn med læsevanskeligheder.

Og vigtigst af alt – hun vil fortælle, hvordan du som forældre på bedst mulige vis støtter dit barn i at få lært at læse.

Så altså en aften i begynderlæsningens tegn.

Posted in Nyeste indlæg | 3 Comments

1/12-16: Inddragelse af it i undervisningen for elever med læsevanskeligheder

Den 1. december 2016 inviterer Socialstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til netværksdag for brugere af tekstnetværket.

Netværksdagens tema: Undervisningsrummet som ramme – Hvad gør det ved undervisningen, når der kommer læse- og skriveteknologier ind i lokalet?

Jeg er inviteret til at tale om, hvordan jeg anvender IT som understøttelse for læringen i forhold til børn med læsevanskeligheder.

Se programmet her

 

Posted in Nyeste indlæg | Leave a comment

Begynderlæsning – Temadag Odense Centralbibliotek

Se oplægget her: Odense bib – begynderlæsning

Skærmbillede 2016-06-01 kl. 21.57.07

Posted in Nyeste indlæg | Leave a comment

IT i danskfaget – Læsevejledere Odense 1/10-15

Oplæg: Inklusion gennem IT

Posted in Nyeste indlæg | Leave a comment

Inklusion gennem IT – Danskfaget i praksis 30/9-15

Oplæg til lærerstuderende om fokusområder i praksis

PræsentationInklusion gennem IT

Har I efterfølgende spørgsmål eller kommentarer, så stil dem gerne i kommentarfeltet til dette indlæg.

God fornøjelse.

Posted in Oplæg | Leave a comment

Indblik i lærerens maskinrum – Bibliotikarer 2/9 2015

Oplæg til bibliotikarer fra Odense og Vejle


Oplægget i PDF: 2015 – 02-09 – Indblik i lærerens maskinrum (Bib Vejle)

Har I efterfølgende spørgsmål, så stil dem gerne under kommentarer til dette indlæg.

Posted in Nyeste indlæg | Leave a comment

IT i danskfaget – Kalundborg Kommune – sommeruniversitet 10/8-15

Dagens links

Øvrige links

Oplæg som PDF

Posted in Nyeste indlæg, Oplæg | Leave a comment

IT, drenge og læring – Fyens Stifttidende

Artikel Fyens 25/2-15

I dag var jeg med i en artikel i Fyens Stifttidende.

Den fortæller, hvordan vi på Højby Skole arbejder med at hjælpe drengene til at bevare læringslysten.

Se artiklen på nettet :

http://www.fyens.dk/indland/Fynske-drenge-gaar-mod-stroemmen-Indhenter-pigernes-laesehastighed/artikel/2666505

http://www.mitfyn.dk/article/430576 (kræver abonnement – læs alternativt på billederne herunder)

IMG_2301

IMG_2302

IMG_2300

Posted in I medierne | 1 Comment